invasion dream  

saezuru meido -self-discipline-
by Phobia
Lyrics and music by Phobia

CRY CRY CRY    Death and Reverse
CRY CRY CRY    Death and Reverse

'zankoku' kimi wa    genkai    shirasarezu
             tsuru sareta    tenbin no shita
'zankoku' kimi wa    mousou    kakitateru
             jisatsu hiyori wo kimetsukeru

CRY CRY CRY    Death and Reverse
CRY CRY CRY    Death and Reverse

'zankoku' kimi wa    genkai    shirasarezu
             tsuru sareta    tenbin no shita

baransu wo kuzushita    hakai shiro shigai wo
baransu wo kuzushita    ochite yuku    in the Distance

CRY CRY CRY    Death and Reverse
CRY CRY CRY    Death and Reverse

'zankoku' kimi wa    genkai    shirasarezu
             tsuru sareta    tenbin no shita
'zankoku' kimi wa    izayoi    zanshinna
                             ishizue wa katamuki hajimeru

baransu wo kuzushita    hakai shiro shigai wo
baransu wo kuzushita    ochite yuku    in the Distance

baransu wo kuzushita    hakai shiro shigai wo
baransu wo kuzushita    saezuru meido no watashi