invasion dream  

puppet master
by Phobia
Lyrics by Kisui
Music by Eika

hedoro    meriigorando    chimidoro    meriigorando
hedoro    kaitenmokuba    draw draw draw

hedoro    meriigorando    chimidoro    meriigorando
hedoro    kaitenmokuba    brain dark late awake

sankaku mokuba ni notte    nankai demo mawarimashou
itagaru kimi no naki kao mite mo nani mo kanjimasen

shita wo nurashite    midarana    setsunagena kimi    kirei de
shita wo nurashite    midarana    setsunagena kimi

shita wo nurashite    midarana    setsunagena kimi

hedoro    meriigorando    chimidoro    meriigorando
hedoro    kaitenmokuba    draw draw draw

hedoro    meriigorando    chimidoro    meriigorando
hedoro    kaitenmokuba

shita wo nurashite    midarana    setsunagena kimi    kirei de
himitsu nado    abaite    kimi wo    tsukuri naosou
boku no gourei de    saa