invasion dream  

neo-Nazism
by Phobia
Lyrics by Kisui
Music by Kaede

keirei kaishi    sennou shugi    zettai ousei    shingun haiboku
keirei kaishi    sennou shugi    matohazure    zannen munen
keirei kaishi    sennou shugi    zettai ousei    shingun haiboku
keirei kaishi    sennou shugi    matohazure    zannen munen

onigokko wo hajimemashou    saki no mieru boardgame
ato no matsuri no tetsu no kuni    dore dake nigete mo    ketsumatsu    shirahata

keirei kaishi    sennou shugi    zettai ousei    shingun haiboku
keirei kaishi    sennou shugi    matohazure    zannen munen

hairu    hitoraa

keirei kaishi    sennou shugi    zettai ousei    shingun haiboku
keirei kaishi    sennou shugi    matohazure    zannen munen

onigokko wo hajimemashou    saki no mieru boardgame
ato no matsuri no tetsu no kuni    dore dake nigete mo    ketsumatsu    shirahata* kono kyoku wa, nazi doitsu wo sanbi suru mono dewa arimasen.
  arakajime goryoushou kudasai.