pink killer 


Bust    daiichi no kimi chimeiteki ketsubetsu noirohze
Bust    daini no kimi wa kuranke tsuke de mo masutaabeshon
Bust    daisan no kimi shokkaku kirete danchi
Bust    daiyon no kimi taion wa shinde yuku hennou sekkai

Bust    daigo no kimi ni sanso wo ataezu shinderu
Bust    dairoku no kimi setsudanmen okashiteku masutaabeshon
Bust    dainana no kimi hairan kinou ketsuraku kimi
Bust    daihachi no kimi haisuikou ni daisan zouki

Bust    daikyuu no kimi chimeiteki ketsubetsu doutai
Bust    daijuu no kimi shikkin nure de mo masutaabeshon
Bust    daiichi no boku ryuusan majiri no kategoraizu
Bust    daiichininsha wa sennou sareteru kanoke zaijuu

giri giri no boku fukan jintai
giri giri no boku fuzen jintai
giri giri no boku fushoku jintai
giri giri no boku furan jintai

jintai kara oyobosu aijou
jintai kara oyobosu kanjou
jintai kara horobosu kanzou
jintai kara horobosu taiji

Dead And Dead, Killing Child
dorokeru kara    hajikeru kara            ikimashou


Lyrics - Kyo
Music - Dir en grey<<  Previous  |  Japanese  |  English